A hónap mottója

"A gép nem a munkást szabadítja meg a munkától, hanem a munkáját a tartalomtól"

Karl Marx

2007. február 25., vasárnap

Some reputation

Egy kis szelíd agymosásként nézem a My Fair Lady-t (Audrey Hepburn) és csak most, n-edszerre realizálom, hogy az undorító fonetológus karakter, Kárpáthy Zoltán - magyar. És éppen azért magyar, hogy az undorítósága, szélhámossága nyomatékot kapjon. Micsoda móka, és mennyire jellemző ránk, magyarokra, hogy Kárpáthy konkluziója - Eliza nem lehet más, csak magyar.


For some gently brainwashing I'm watching My Fair Lady (Audrey Hepburn) and now, suddenly, after the nth watch, I realized that the disgusting phonologist, Zoltan Karpathy is a - Hungarian. And the only purpose of his being a Hungarian is to emphasize he is a disgusting con artist. What a fun! And how deeply true and characteristic Hungarian is Karpathy's conclusion - Eliza can not be else than a Hungarian.

2007. február 24., szombat

Bevégeztetett

Ma, magyar idő szerint 18:40-kor, megszünt létezni az utolsó, nagyjából demokratikusan működő magyarországi párt.

Béke poraira!
Temetésén a 90 (na jó, 89) %-os többséggel megválasztott pártelnök, a Nemzet Csalogánya, Gyurcsány Ferenc mondott beszédet.

Éljen a korporatív fasizmus!

Emlékművet a Parlament elé Benito Mussolini evtsnak, a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosának!

Teremtsük meg a ricinusolaj ipari méretű előállításának feltételeit!

2007. február 22., csütörtök

A hét vicce

Gyurcsány és Kóka sétál a határban, amikor is látják, hogy egy idősödő egyéni
gazdálkodó vet:
-Hé paraszt, mit vetsz? - rikkant oda Kóka.
Az öreg hátranéz, látja kik azok, köp egyet, majd folytatja munkáját.
-Hagyd már - szól oda Gyurcsány -, bármit vet, úgyis a miénk lesz!
No, erre már megfordul az öreg:
-Kendert vetek, kötél lesz belőle!

2007. február 17., szombat

Commedia del Arte 2

Viktorom országértékelt, intenzív, súlyos, húsz éve lejárt szavatosságú bölcsességeket mondott, és vidáman hazugnak és alkalmatlannak nevezte a komplett másik oldalt.
Ami tökéletesen igaz, de csak az igazság fele.
Az ő oldala is hazug és alkalmatlan, vele az élen.

Nézd csak egy egészen kis szeletét a beszédnek!

Eddig úgy tudtam, a polgár szót tizenkilencedik századi értelemben használja, legalábbis a nyája inkább a petit-bourgeois eszmények kolompjára verődött össze, mint a citoyen társadalom megalkotásának ideájától hajtva.

Namost, ilyen bandával a háta mögött plebejus politizálás után gajdászni több dolgot is jelenthet. Viktorom vagy
  1. nem tudja mit beszél
  2. vagy hazudik
  3. vagy a szavak, kifejezések jelentése a beszélő és a közönség személyétől függ, és a magyarság egésze számára semmit sem jelent
  4. vagy a szavak, kifejezések jelentése teljesen megváltozott.
Mind a négy lehetőség egyformán rettenetes.

De, a dakota közmondásokon túllépve egy hasonlata legalább ült: Iszapsztán lakossága valóban kútba esett szamár.
De nem esett.
Az úgy történt, hogy belelöktek.
Bennünket.
Ők.
Mármint az ún. politikai elit.
Még 1989-ben.
És most ilyen szép tanmeséket gyártanak fölöttünk.

Nem kellene rendet csinálni?
Legalább szólni nekik, hogy illetlenség baloldali pártként szélsőjobboldali-korporativista programot végrehajtani, jobboldali pártként meg folyamatosan szélsőbaloldali demagógiát kurjászni.
Nincs egy erő Iszapsztánban, amely valahol középtájon rendezkedett be, és nem zavarja folyton össze az agyakat folytonos homlokzatfelújításokkal?
Gusztustalan.
Tudom!
Nincs.
Nincs is rá igény?

2007. február 14., szerda

Some reputation 2

Valószínűleg régi, én ma kaptam.

Well, a magyarságban élő bizonyos előítéleteknek és téveszméknek az Államokkal kapcsolatban sajnos van alapjuk.

De ez nem azt jelenti, hogy az emberek idióták. Csak annyit, hogy mennyit ér az oktatási rendszer. A tanügyi reformok után a kereskedelmi tévék hathatós támogatásával mi is itt leszük tíz év múlva.


It maybe old but I watched it the first time right now.

Well, I'm sad to say, but some preconceptions and false ideas of the Hungarians about the States have some basis.

But it means not that the Americans are idiots. It only depicts the values of the American education system. After the recent education reforms with the support of the commercial television channels we, Hungarians are gonna to reach this level after a short ten years.

2007. február 5., hétfő

Commedia del arte

Nemcsak esztétikai megfontolásokból nem kedvelem TGM-et, hanem leginkább azért, mert rencerváltó politikusként ő is bűnös abban, hogy az országot megetették 1989/90-ben ezzel a maszlaggal, és most igen bölcsen szarházza a következményeket.

Annyiszor voltam már én is okos életemben - utólag.

Külföldet megjárt bölcsként TUDNIA KELLETT VOLNA, hogy a magyarságból mit hoz majd ki a rencerváltás, és NEM LETT VOLNA SZABAD KOCKÁZTATNIA, abban bízva, hogy esetleg, valahogy, nemzeti karakterünket megtagadva, jól jövünk ki belőle.

Dehát, ahogy én látom, amint világos lett, hogy a szabadság megvalósul - egyáltalán, megvalósítható - az az értelmiség, mely valóban értelmes csapásokra terelhette volna a változás megvadult csordáit, lazán már akkor az ún. politikusokra bízta a gyakorlati megvalósítást, és visszavonult - na nem elefánt, csupán marhalábszár, - csont tornyaiba. Ki-ki a magáéba, természetesen, mert a közös nagy mumus eltűntével a jó urak azonnal egymásnak estek, tulajdonképpen azon, hogy ki a világ legokosabb embere. (Egyikük sem, de közösen azért alkottak valamit, amelynek nagyobb intellektuális ereje volt, mint részei összegéből adódott.)

Ez, elvtársak, barátaim, szamárság volt.

Persze a szabadság mámora eltompítja az ítélőképességet és felelőtlenségekre csábít.

De ebben az esszében nagyon ott van.

Tehát, összefoglalva: Iszapföldjén ma csak diktatórikus aparátus-pártok léteznek, ilyenek pedig definíciószerűen nem működtethetnek demokratikus társadalmat. De jure polgári demokrácia van Iszapországban, de facto azonban ennek még a csírái sem léteznek.

Már.

Így megy ez.

Ide sikerült eljutni 17 év alatt.

2007. február 3., szombat

Turning times back

Valakinek a tömegben oda kellene settenkednie Viktorom mellé, szerényen megbökni a vállát, és odasúgni:
- Khm. Főnök, izé... Szóval véletlenül a nyócvanhetes határidőnaplót teccett elővenni...

Húsz év, elvtársak, barátaim!

Lehet, sőt kell forradalmat csinálni a megszállók ellen. Lehet, sőt illik foradalmat csinálni a diktátor, a cár atyuska, Rákosi apánk (a tied!) esetleg a mantuai herceg ellen (bár az meg szépen énekel).
Viszont.
Viszont egy megválasztott kormányt akciózással próbálni megdönteni, radikalizálni a tömeget, amely sehogy sem akar különben radikalizálódni súlyos jellemhibára vall. és nem is illdomos. Mert bárki is állítja az ellenkezőjét, Magyarországon fejlett liberális demokrácia van. Legalábbis mindig ezzel hajtanak el, amikor menekültstátuszért esedezem az amerikai külügyminisztériumban...

Ilyenkor egy, a hatóság által felállított kordon eltávolítása köztörvényes bűncselekménynek kellene, hogy számítson, akárki is csinálja. Javíts ki, ha közben más történt volna, de úgy tudom, nem Viktorom a belügyminiszter, de még csak nem is Budapest rendőrfőkapitánya. Bár lenne rá igény. Lenne is rend! De ez nem tartozik ide.

Megértem én, egyidősek vagyunk Viktorommal, hogy ebben a korban könnyen nosztalgikusba fordul az ember, visszagondol arra az időre amikor még igazi férfiak vótunk, abszd meg! A prágai rohamrendőrök decens ütlegeire... Azok vótak ám az idők!

Húsz éve, elvtársak, barátaim!

Ha belegondolok, hogy akkortájt komolyan fontolgattam, hogy belelépek... Bele bizony.

Bizony, a Fiatal DEMOKRATÁK Szövetségébe.

2007. február 2., péntek

Móka

Amerika mókás ország.

Az NIH-ból kifelé jövet találkoztam egy szerecseny biztonsági emberrel.
Megvolt vagy százhatvan.
No ne gondold, hogy kedvenc óriásom, Michael Clarke Duncan, módjára! Egyszázhatvan cm magas, egyszázhatvan cm derékbőségű és egyszázhatvan kilogramm súlyú. Botra támaszkodva járt szegény.
Azt tudni kell, hogy a National Institutes of Health fokozott biztonsági kategóriájú objektum. Két méter magas vaskerítéssel, azon belül egycolos drótkötélből font háromszoros biztonsági valamivel, amely valószínűleg könnyebb kerekes PSZH-kat is megállítana, a kapukon belül egytonnás kovasziklákkal, melyeket bármikor az útra lehet hömböríteni. A főkapunál éppen most építik vasbetonból magas Déva várát... Ennyit a Homeland Security-ról.

Ha már Afrika: Silver Springben, ahol lakom, több etióp étterem van, mint egész Etiópiában...