A hónap mottója

"A gép nem a munkást szabadítja meg a munkától, hanem a munkáját a tartalomtól"

Karl Marx

2009. június 3., szerda

(Home)land for Sale

Nem szimpatizálok a Jobbikkal (Nem azért mert szélsőségesek*, hanem mert ostobák, kártékonyak, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem csupán Gy. F. elkövető bérencei, Morvai Krisztnástul, Gárdástul, etc.), nem az érdekel, hogy az ő szlogenjük-e vagy másé, de a Országos Választási Bizottság döntése, miszerint a "Magyarország a magyaroké!" szlogen alkotmánysértő, belecsöppentette azt a bizonyos utolsó csöppet.

Tessenek mán gondolkozni!

Ha a "Magyarország a magyaroké!" alkotmánysértő, nem lehet használni, kimondani, így nem igaz, akkor viszont az ellenkezője kell, hogy igaz legyen: "Magyarország nem a magyaroké!", mely állítás igazságtartalmának felismerődni látszanak körvonalai, viszont kimondani azért... Hát... Izé...

Különösen az indoklás tetszik:

"A vitában Halmai Gábor elnökhelyettes azzal érvelt, hogy a szlogen - szemben az Amerika az amerikaiaké! "befogadó"** szlogennel - alkalmas a választók rosszhiszemű félrevezetésére, és azt sugallja, mintha a törvényben rögzített 13 nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó állampolgárok nem tartoznának abba a közösségbe, amit Magyarország jelent."

Szóval azt hiszem, a liberális minimum most nálam maximumához ért.

A következményekért nem vállalom a felelősséget.

Jegyzetek:

* Előbb tessék megfelelően definiálni a szélsőségeséget, majd KÖVETKEZETESEN alkalmazni!
** Hasonlóan, Fejős Évike Vénuszlakókról szóló, "internetes szappanoperája csajoknak" nem lektűr, Antal József Justitiákról szóló űroperája lektűr.

7 megjegyzés:

Névtelen írta...

A "Magyarország a magyaroké!" a Jobbiknál úgy olvasandó, hogy "Magyarország csak a magyaroké!". Ez ellentétes az Alkotmánnyal, amely szerint a magyarországi kisebbségek államalkotók.

Ráadásul ez az olvasat biztosan nem igaz (igaz ugyanakkor az ellentéte, vagyis hogy Magyarország nem csak a magyaroké - l. az Alkotmányt).

Akkor lenne igazad, ha a fenti jelmondat "Magyarország a magyaroké is!" formában lenne olvasandó. A Jobbik ideológiája azonban nem ez.

Számomra egyébként ez az egész a nacionalizmus működésképtelenségét demonstrálja, hiszen akkor Románia a románoké, Szlovákia a szlovákoké lenne, noha ott meg pont az lenne a cél, hogy a magyarokat teljes jogú államalkotóként fogadják el (jó, tudom, erre is van válasz, vissza Felvidéket, Erdélyt és a többit, az ott lakó nem magyarok pedig húzzanak ahová akarnak - kérdés, hogy a Jobbik a terhes Hrúz Máriát is vagonokba (szekerekre) pakolva távolította volna-e el az országból, és hogy tkp. hány aradi vértanút is kell ünnepelnünk...).

balfrasz írta...

"A "Magyarország a magyaroké!" a Jobbiknál úgy olvasandó, hogy "Magyarország csak a magyaroké!"."

Ez ugyanolyan interpretáció, mint Halmai Gábor elkövető "Amerika az amerikaiaké" értelmezése, mely az elkövető szerint befogadó. Mert? Ugyanaz a nyelvtani szerkezet, az egyérteműséget alapelvének valló magyarban ugyanazt kellene, hogy jelentse.

Az a baj ezzel az országgal, hogy még az egyértelmű dolgokat is ezerféleképpen magyarázzák (magyarázni, azt is jelenthetné - egyértelművé tenni.). Mint a Talmudot vagy a Koránt.

Az én interpretációm viszont az, hogy senki se nézzen madárnak: ne lopja ki a szemem röhögve, aztán köpjön le, majd oktasson ki fölényesen, hogy mekkora lúzer vagyok. Alsó Meránia jelenlegi állpota ez, és mindezt nem magyarok teszik velünk, hanem sajnos magyar politikai asszisztálással a nemzetközi tőke.

Időredben előbb a magyar mezőgazdaság feldolgozóiparát árusították ki (1992-re külföldi kézen volt a növényolaj, papír, konzerv és textilipar, 2000-re csaknem ide jutott a teljes sütő-, édes- hús- és tejipar is.), majd felszámolták a kiskereskedelmet és helyzetbe hozták a multi-élelmiszer kereskedelmi láncokat. Ez ma azt jelenti, hogy magyar agrárium teljes outputja külföldi cégek kiszolgáltatottja. Jelen helyzetben Alsó Meránia Európa egyik legjobb minőségű termőföldjén nemigen képes az önellátásra.

Ergo: Magyarország nem a magyaroké.

Névtelen írta...

A "magyar" egy népnév. A Jobbik származási alapon használja. "Magyarok" élnek Magyarországon, élnek a mai Romániában, a mai Szlovákiában és még sok helyen.

Fordítva is igaz: Magyarországon, Romániában és Szlovákiában (és persze máshol) nem csak magyarok élnek, sőt, számos más nép, kisebbség (utóbbiakban román és szlovák többség) él. Ezek számarányuk szerint, de egyformán államalkotók. A Jobbik-féle mondat azt mondja, hogy minden országban csak egy népnek (nyelvnek, kultúrának, identitásnak) van helye.

Az "amerikai" ilyen értelemben nem népnév. Amerikai az aki Amerikában él (itt az USA-ról és USA-polgárokról van szó).

Nem kívánom vég nélkül ragozni. Az én magyarnyelv-tudásom szerint a Jobbik "Magyarország a magyaroké!", a Nagy-Románia Párt "Románia a románoké!" és a Slota-félék "Szlovákia a szlovákoké!" felfogása egyértelműen kirekesztő tartalmú.

balfrasz írta...

Annyi genetikailag "magyar" él Magyarországon, mint "amerikai" az Amerikai Egyesült Államokban. Szigorúan véve kevesebb, mert kétmillió natív amerikai még mindig él ott...

Éppen ezért jelenthetné ugyanazt a két szlogen.

Amiért nem jelenti, hogy az Államokat nem fenyegeti gazdasági imperializmus, nem próbálja kilóra megvenni senki, az Amerikai mezőgazdaságot nem vágták taccsra, hogy aztán külföldi multik özönöljék el a kereskedelmet, és végül külföldiek kezébe hulljon a földjük.

A Jobbik szlogenje arra gyarmatosításra mond nemet, ami nálunk folyik: aki nem akar/tud "magyar" lenni (gazdaságilag az ország érdekei ellen tevékenykedik és/vagy nem fogadja el a többségi társadalom normarendjét), "csak" a "magyarok" vérét szívja, annak nincs helye Magyarországon.

Ilyen szempontból kirekesztő. Az a faramuci dolog, hogy mindenkinek szabad kirekesztőnek lenni, de ha Magyarországon próbál valaki az lenni, akkor azonnal szalonképtelen.

Mint ahogy valójában az amerikai változat is az. Az amerikaiak is igyekezenek a nagy befogadásban mindenkit kirekeszteni, aki nem tetszik (nincs hasznuk belőle) - én aztán tudom, hogy legálisan milyen nehéz "amerikainak" lenni... A befogadás dumája tehát csúsztatás.

A Jobbik ott van meglőve, hogy ha valaki komolyan megkérdezné, hogy definiálja a magyart, akkor nem tudná megtenni... Vagyis csak kulturális definíciót adhatna, az pedig elég gumi.

Abban egyetértek, hogy a nacinalizmusok következetes véghezvitele egy rakás marakodó csürhe verekedéséig fajul, mert saját szempontjából mindnek igaza van.

Bíztam az Európa eszmében, hogy az legalább az országokon átnyúló nacionalizmusokat eltünteti - nem jött össze. Viszont amíg szuverénnek mondott országok a jelenlegi definíció és jogrend szerint léteznek, azt hiszem, a lakosaiknak (a többségnek és a kisebbségnek) joguk van saját érdekeik védelmére. Ezt az önvédelmet egyébként az EU norma jogrendszer túllihegett átvétele meglehetősen elgyengítette.

Azt - remélem - senki sem hiszi, hogy egy kisebbség jogai addig terjednek, hogy a többség gazdaságát, kultúráját e kisebbségi jogok védelmének leple alatt maga alá gyűrhesse.

kex írta...

Bár a bejegyzéssel egyet kel értenem, unom már, hogy mindig a magyarok genetikája és származása van megkérdőjelezve.

Ha ilyen egyértelműen megállapítható, hogy nincs is magyar, akkor mi van a romanizált kelta alapra ülő angel-szász-jüt-viking angolokkal, a tucatnyi törzsből összevegyített németekkel, a szintén római-kelta bázisú de frankkal bolondított franciával (aki megtagadja az okcitánt, burgundot, stb!), a soha nem létező (konstruált egyházi "szláv") ószlávból kinövő szlávokkal, különösképpen a varég magból kihajtó oroszokkal, a durván combos arab befolyással rendelkező spanyolokkal, akik előtt ugye a római birodalom minden népe betelepítette az országukat és masszívan germán rámozdulás is volt, a világ legrégibb kultúrájaként istenített kínaiakkal, akik szintén egy marék nép összeolvadásával/asszimilációjával keletkeztek és minden szomszédjuk meghódította őket legalább egyszer?

UNOM!

Tessék már felütni a magyarság antropológiájával foglalkozó tanulmányokat! Jellegzetes magyar rasszok ugyebár.

Akinek meg szúrja a liberális, hüjebölcsész szemét a rassz szó, olvasson genetikai tanulmányokat az elmúlt 10 évből.

Ja, hogy a genetikát is be kell tiltani?

balfrasz írta...

Valóban nehéz találni Európában törzsi szempontból tiszta népességet, a fejlett világban szerintem a zsidóságon kívül nincs is ilyen (nem az ő törzsi szerkezetükre, hanem tágabb értelemben gondolok).

Az a genetikai különbség közöttünk, és Európa többi, magát mégis törzsi alapon meghatározó népe között, hogy mire mi ideértünk, náluk nagyjából lezajlott az a fajta, Európára jellemző genetikai keveredés, amelyet mi nagyjából a tizennyolcadik század közepére fejeztünk be, plusz másutt nemigen volt szükség arra, hogy a kipusztított lakosságot idegenekkel helyettstsék. Így természetesen hozott anyagból, a szomszédok génállományából és a hódítókból állt össze végső kép. Van persze magyar, a székelységben jó eséllyel lehetne találni kizárólag magyarokra jellemző genetikai markereket, olyanokat, melyekkel akár ősi rokonságot is azonosítani lehetne. Az anyaországban azonban hamar kiderülne, hogy ezek a markerek feloldódtak a szomszédság jellemzőiben. (Persze, a meglévő, bár kevesek által hordott molekuláris fenotípus jegyek eligazítanának, de éppen, mert kevesekre jellemzőek, nem definiálnák a jelenleg magyart.) Amit szerintem nem is kell. A kulturális-társadalmi definíció nekem éppen elég. A nyelvi túl szűk, sajnos: nem mindeki vallja magát magyarnak, aki bírja a nyelvünket.

Éppen a Jobbik szlogenje a választóvíz, ha nem kirekesztő, hanem befogadó értelemben fogjuk fel. Ilyen értelemben csak azt zavarhatja, aki semmilyen körülmények között nem vallja magát magyarnak. Durván: akit zavar a "Magyarország a magyaroké" az lehet, hogy tényleg nem magyar. Engem nem zavar.

Nem kérdőjeleztem meg a származásunkat, csak arra próbáltam utalni, hogy még a Jobbik sem hattározza/határozhatja meg genetikai lapon a magyarságot.

Ha így teszünk, már az elején el is kúrtuk.

kex írta...

Lehet, hogy meglep, de a közép-ázsiai rassztípusok összeségében még mindig dominálnak a többi felett. A Felvidéken kifejezetten jelenik meg ez az arány.
A haplotípus vizsgálatok is jellegzetes képeket adnak.
(Amikor egyébként közép-ázsiai eredetű rasszokról beszélek, kedves bölcsészkollégáknak üzenem, hogy nem mongodolidokra gondolok. Le kéne számolni az alacsonynövésű, mandulaszemű ösmagyarok képével is. És ezt nem rasszizmusból mondom, mert imádom a japánokat, de ami tény, az tény. A magyarok fehér, europid népek voltak már 1000 éve is, sőt azelőtt is. Az enyhén mongoloid, átmeneti alakok aránya 1-3 % közé tehető.)


Kulturálisan, nyelvileg is sokkal folytonosabbak vagyunk.
Az angol 3-400 éves nyelvemlékeit nem érti, az erőszakosan elnyomó francia kiirtotta az összes egyéb nyelvet és kultúrát Fro-ból, azok mind-mind egy-egy nép/törzs voltak! Németek dettó. Skandinávok annyiszor hódították meg egymás területeit, hogy a dán a norvégen keresztül a svédig egy folyamatos átmenetet alkot.

Rátérve az identitásra, igazad van.
Kisebbségi elemek (mindegy, hogy milyen kisebbség) élvezni akarják a többségi jogokat és egyben a pozitív diszkriminációt is megkövetelik.
Sajnos azonban egy seggel két lovat még mindig nem lehet megülni.
Az indetitásválasztás, és váltás minimum 3 szereplős történet mindig.
A játékosok az identitásváltó, a megcélzott csoport és az elhagyni kívánt csoport, mindegyik többféleképpen viszonyulhat a másik kettőhöz.
Azt kéne megérteniük a kedves elvtársaknak és polgártársaknak, hogy nem csak a xenofóbia és a xenopreferencia létezik, hanem a xenorealizmusnak is van létjogosultsága.