A hónap mottója

"A gép nem a munkást szabadítja meg a munkától, hanem a munkáját a tartalomtól"

Karl Marx

2009. június 26., péntek

A nemtudás fája

Alsó Meránia fölött megállt az idő valamikor a hetvenes években, a kádári konszolidáció végén. Mintha társadalmunk akkor elérte volna nyugalmi állapotát, és onnan szellemileg azóta sem lenne hajlandó kimozdulni. Ugyanazokat a köröket rójuk immár a harmadik generáció óta, ugyanazon reflexek szerint viszonyulunk egymáshoz, a hatalomhoz, a nyilvánossághoz, ugyanazokat a mélyebb problémákat magukba záró félmegoldásokat erőltetjük, ugyanúgy a homokba dugjuk a fejünket a külvilág kihívásai elől, és saját nyugalmi állapotunk rendíthetetlenségében bízunk. Valószínűleg a magyarság történelmében először, talán másodszor [1] bekövetkező szélesebb jólét és béke (kiegyezés [1]) égette – erre, úgy látszik, minden más népnél fogékonyabb – agyunkba, hogy elértük a végállapotot, a magyar Édent, és ez most már – léciléci! – maradjon is úgy mindörökre.

Nem a „szellemi fogyatékos, kapitalizmust [2], demokráciát [3] nem értő, posztkádári nép”, „ingyenebéd” [4], „élősködő nyugger” [5] etc. megmondóemberi [6] szólamait akarom itt magam is puffogtatni, legfőképpen azért, mert minden szavuk hazugság és csúsztatás. Éppen ellenkezőleg, arról írok csupán, hogy ez az időbe kövesedés, mennyire inkább az alsómerán ún. elit sajátja, mely saját szánalmas szellemi posványát a népre zúdítja, sőt ehhez a posványban dagonyázáshoz kihasználja, hogy ugyanabban a pocsolyában fürdik, mint az annyira kárhoztatott posztkádári nép.

Öreganyám kilencven évet élt, 1892-ben született és 1982-ben halt meg. Nem azért adom meg mindkét dátumot, mert feltételezem, hogy nem tudsz hozzáadni vagy kivonni kilencvenet, hanem azért, mert mindkét dátumnak jelentősége van. Öreganyám különbözött mindenkitől a családban. Bár elsőre átlagos sokszoknyás falusi vén banyának látszott, mégis, nyitottabb, toleránsabb, függetlenebb szellem volt, mint akár a szüleim. Rá ragyogó borostyánként zárultak a monarchiabéli békeévek [7], sokak szerint hosszú életét éppen azoknak köszönhette, és a halála válasz volt az új békeévek, a kádári konszolidáció végére – Brezsnyev halálára. A vén klingon temetése reggelén, 1992 késő őszén, november 15-én, öreganyám – makkegészséges, fürge, tiszta fejű kilencvenévesként – úgy döntött, nem akarja megvárni a következő világfelfordulást, szépen visszaaludt, és nem ébredt föl többé. Két világháborút, egy bolsevik és egy antibolsevik forradalmat és az utánuk következő megtorlásokat élte meg és túl, egy szerelem nélkül kötött, tipikus vidéki közvetített házasságot [9] élt végig, megszült és felnevelt három gyereket, frontra küldte a két fiát, eltemette nagyapámat és saját felnőtt lányát – ismerte az élet minden szeletét, amit ismernie adatott. Ő aztán tudta, hogy mit jelent a béke, a konszolidáció és a relatív létbiztonság, és azt is, mit jelent mindezek ellenkezője. A maga szempontjából jól választott, hogy valami boszorkányos trükkel megszabadította magát a jövőt illető – egyébként jogos – aggódástól.

Valami ilyesmit jelenhet az átlagmagyarnak a kádári jólét. Ezért nosztalgiázik utána. Ezért nem szabadul tőle, és fordul birkaként az után, aki a megfelelő kolompot rázza. A kolomp viszont az ún. elitünk kezében van, aki – ugathatnak a megmondóemberek karai balról vagy jobbról bármit – ugyanennek az életérzésnek a rabjai. Sőt! Megőrizvén az abban a korban beléjük égett hatalmi, kommunikációs reflexeket, konzerválói, tovább örökítői és örökösei.

Csodálkozunk, hogy ennek a népnek ilyen a politikai kultúrája, pedig a rendszerváltozás? óta egy teljes generáció érte el a szavazóképest kort, melynek tagjai még az anyaméhben sem szívhatták a bolsevizmus levegőjét? Nem kellene csodálkozni (főképpen nem a népet kárhoztatni, és szarházni érte, illetve lehetne, de másképpen [10])! Be kellene vallani, hogy éppen ez az ún. elit mulasztotta és játszotta el, hogy az istenadta a demokrácia működő és pozitív oldalával is szembesüljön. Talán hogy valaha is szembesüljön – vészforgatókönyv. Ez az ún. elit alkotta meg azt az alkotmányt, mely a magyar kormányzást és parlamenti rendszert gyakorlatilag a rendszerváltás? óta a béna kacsa [11] állapotban tartja. Ez az elit hányja a nép szemére politikai inaktivitását, miközben nagyon is tisztában van vele, hiszen ő maga gyúrta ilyenné, hogy a magyar politikai rendszerben a választó abszolút tehetetlen képviselője visszahívhatatlansága, a közvetlen demokrácia csökevényessége (=0) miatt. Ez az elit manipulálja bolsevista módszerekkel a népet gyakorlatilag változatlanul 1990 óta. Érdemes megnézni, a bolsevik titkosszolgálatok főtisztjeinek karrierjét a Magyar Köztársaságban.[15] Azok a tisztek annak idején felesküdtek a Népköztársaságra. Esküjük szövegének vége: „Sújtson dolgozó népünk haragja és megvetése!” Nem sújtotta: nincs dolgozó nép. Legfőképpen a dolgozó hiányzik (lásd később). Vidáman szeghették tehát esküjüket, és tehettek másikat. Ahhoz mennyire hűek vajon?
De nem a titkosszolgálatok állományának posztkádári konzervativizmusa, ami nekem a legjobban fáj, hanem az ún. elit értelmiségé, különös tekintettel az ún. elit véleményformáló értelmiségre [12]. A nyílt hazugság, az elhallgatás és csúsztatás módszertana ugyanaz maradt, csakúgy, mint a talpnyalásé. Nem kivételek ez alól az interneten publikáló huszonharmincéves megmondóemberek sem.
Ennek az posztkádári politikai és nyilvánosság konzervativizmusnak az eredménye például az ún. Polipgate cirkusz. Szarom le, hogy ezek a szarháziak egymást lehallgatták volna, vagy, hogy az orosz titkosszolgálattól eredhet az egész, mivel az UD állítólag a MOL belső elhárítása volt, és meg kellett bénítani a részvénytranzakció előtt. Szarok rájuk! Ezek a játszmák a nagy szarkupac távolról bűzlő, folyékonyabb porciói, melyek a legrégibb és legfejlettebb demokráciákban is a politika részei. Az azonban speciális alsómerán nóvum, hogy a főnyomozó a nyomozati anyagból a csatlóspárt elnökének a lehallgatott telefonbeszélgetés felvételeit átadja, amelyet az kéjesen lihegve nyilvánosságra hoz és politikai zsarolásra használ. Az is alsómerán nóvum, hogy az ún. szabad sajtó még mindig arról ugat, Buffy a vámpírok réme személyiségi jogot sértett. Szarom le! Az vajon mit sértett, aki az anyagot Buffy ápolt kacsójába nyomta, eszközéül a párton belüli slayhez (vö. hosszú körömreszelők éjszakája)?

Csodálkozunk, hogy ennek a népnek ilyen a kapitalizmusfelfogása, öngondoskodásról nem is hallott, pedig a rendszerváltozás? óta egy teljes generáció érte el a szavazóképest kort, melynek tagjai még az anyaméhben sem szívhatták a bolsevizmus levegőjét? Nem kellene csodálkozni (főképpen nem a népet kárhoztatni, és szarházni érte, illetve lehetne, de másképpen [10])! Be kellene vallani, hogy éppen ez az ún. elit mulasztotta és játszotta el, hogy az istenadta a piacgazdaság működő és pozitív oldalával is szembesüljön. Mert ez az ún. elit lopta el és/vagy játszotta idegen kézre az országvagyont, a Kádár korszakot meg nem haladó, abban a (köz)gazdasági rendszerben magáévá tett, és soha tovább nem fejlesztett, csak örökül hagyott „szakértelmével” vágta taccsra a gazdaságot [13]. És ugyanez az ún. elit lopja el éppen a gyermekeink jövőjét, előre elköltvén az Európai Uniótól a felzárkóztatásunkra kapott pénzt [16] és szándékosan tönkretéve az oktatási rendszert [14].
Ez az ún. elit öngondoskodásról ugat, miután sikeresen lenyúlta a társadalombiztosítási rendszerekbe négy évtizeden át befolyt pénzt, miután a lakosság java része számára örökre megszűntette a munkához való jutás lehetőségét, miután egészen komolyan úgy gondolja, hogy az egészségügy működőképes lehet profitorientált formában, miután hagyta, hogy a nyugdíjalapok kockázatos, idióta befektetésekkel eljátsszák a betétesek pénzét.

Elsőbben tehát az ún. elitünknek kellene kicammogni a posztkádári dagonyából, lerázni magáról a ráragadt iszapot, megszárítkozni a Nap áldott fényében, és megújult lélekkel végre hozzáfogni azokhoz a dolgokhoz, amelyeket húsz évvel ezelőtt kellett vagy lehetett volna egyszerűbben, kevesebb emberi szenvedés árán megcsinálni.

Az istenadta népet pedig tessék csak békében hagyni! Az éppen olyan, mint az elitje. Fejétől bűzlik még a lazac is, nemhogy a félig döglött keszeg.

Jegyezetek:

[1] A Monarchia békeévei lehettek ilyenek. Szerencsére jött az első világháború…
[2] A magyar száz éve nem látott belülről jól működő kapitalizmust. Előbb talán kellett volna mutatni neki olyat, azután megkérdezni, hogy egyáltalán akarja-e
[3] A magyar működő demokráciában sohasem élt. A többi, mint [2].
[4] Ezt az ebédet majdnem két teljes nemzedék fizette ki előre. Azt kellene bevallani tisztelt, ún. elitünknek, hogy az ebéd árát valaki ellopta, és magára költötte. De persze a tolvaj sohasem vall magára.
[5] Bár az tény, hogy az üres nyugdíjkassza miatt az aktív generációknak kell kitermeli a nyugdíjasok pénzét, de ha a nyugdíjpénztárt drága, ún. elitünk módszeresen ki nem fosztja, ez az állapot csak húsz év múlva következne be. A megmondóemberek és rajongóik által nyuggernek nevezett nyugdíjasok csak azt a pénzt várják vissza, amit a rendszerbe befizettek. Az érem másik oldala, hogy azokat a szabályokat, melyek korengedményes nyugdíjba hajszoltak százezreket, rokkantnyugdíjat biztosítanak állítólag 800000 embernek, ugyanez az ún. elit hozta.
[6] A megmondóember tipikus internetkori fejlemény. Csak ez a médium biztosítja az azonnaliságot, az interakciót, a rajongók/egyetértők biztosította támogatást, az anonimitást, hogy saját rajongónkként/egyetértőnkként felléphessünk (két macska, egymással, 69-es pozícióban), azt a rugalmasságot, hogy véleményünk egyszerre akár hat vagy hat tucat honlapon is megjelenhessen. Plusz az internet adja azt is, hogy MINDENBEN szakértőként tűnhessünk fel, hiszen ha tudunk angolul (ez nyelveket mérsékelten bíró Alsó Merániában egyensen evolúciós előny), az emberiség szinte teljes tudáskincse a miénk. A megmondóember ugyan balliberális médiakreatúra, de manapság már léteznek jobboldali megmondóemberek is, akik ugyanazon attribútumokat mondhatják magukénak, mint baloldali megfelelőjük. Csak belegondolni is rettenetes, hogy az én szeretett Péter barátom barátai adják a fiatal ballib megmondóemberek derékhadát.
[7] Ajánlott olvasmány: Lengyel Péter [8] Macskakő.
[8] Biza! Az Ogg második bolygója Lengyel Pétere. Ilyen kicsi az alsómerán univerzum…
[9] Két kódistarisznyából egy elve.
[10] Lehet kárhoztatni, hogy nem él szabadságával, azaz nem ismeri fel a szükségszerűségét annak, hogy az egész bandát el kell kergetni a fenébe.
[11] Az Egyesült Államok politikai gyakorlatában a béna kacsa (lame duck) állapot az a kormányzási/törvénykezési űr, mely az új elnök megválasztás és beiktatása közé esik.
[12] Attól egyenesen a gyomrom fordult ki, amikor Babarczy Eszter végre levette liberális maszkját, és kinyilvánította saját elit mivoltát. A cikk a hozzászólásaival együtt szépen eltűnt a hvg.hu-ról. Véletlen?
[13] Országunk eladósodása nem Kádár János nevéhez köthető. Azt ún. közgazdászok intézték, közülük is főként egyetlen ember, Fekete János nevű, akit az ország következő nagy eladósítója, Gy. F. elkövető nem is olyan régen "Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal" (bagatell, csak a harmadik legmagasabb állami kitüntetés) jutalmazott. Nagy taps balról.
[14] Közröhej, tipikus alsómerán blikkfang, hogy a bolognai rendszer visszáságaira az Állami Számvevőszék hívja fel a figyelmet, miközben az illetékes hatóság Ferenc Jóska szobrává meredezve litániázza, hogy „minten natyon jó”Pedig nyilvánvalóan nincsen jól.
[15] Nyílt állomány, Heti Válasz, 9.26, 2009.06.25., 10-13.
[16] Fékek a gyorsítósávban, Figyelő, 2009./25., 2009 június 18., 18-19.

14 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ja...
O

L. N. Peters írta...

Kitűnő cikk!

csuporbela írta...

Két Magyarország van, nagyjából attól az időponttól számítva, amelyet te is megjelöltél.
Egyik benne van a Körben, a másik azon kívül. Két, egymást nem metsző halmaz. Azt hihetnénk, előbbi az utóbbi részhalmaza, de nem. Csak kb húsz éve hazudják, hogy az. Meg azt, hogy szabad az átjárás az utóbbiból az előbbibe. Ezt azért, mert az előbbi függ az utóbbitól, mert, ha az utóbbi nem gürcölne gebedésig azon, hogy bekerülhessen az előbbibe, akkor ugye nem lenne miből működtetni a Kört. Nos, nem akarom én itt túlszárnyalni a posztot - nem is tudnám! -, mert nagyon jó, miképp a többi is. Gratulálok!

Sheenard írta...

A 15-16-os szakirodalmat tekintve nem lehet véletlen az a bézbólkesztyű méretű szemellenző, ami a cikk elfogultságának alapját adja :P

Pl. Szép lenne, ha a "csatlóspárt" (mi van?!) elnökének kezébe kerülő dokumentum útvonala fontosabb lenne, mint maga a tény, hogy mi történt.

Ha jól emlékszem, az "elkúrtuk" beszédben sem az útvonal volt a fontos. Vagy igen? Rosszul emlékszem? Az ellenzék évek óta az útvonalon csámcsog és nem a beszéden?

Vagy nem? Akkor ez most kettős mérce?

balfrasz írta...

Tudod, Sanyi, ha tudós lennél, akkor tisztában lennél vele, hogy nem az irodalom forrása, hanem a citált adatok helytállósága a döntő (pl. A PNAS elvileg nagytekintélyű nagy múltú tudományos szakfolyóirat, mégis, a benne közölt cikkek adatait fenntartásokkal nézi az ember, csakúgy, mint a Nature-ét pl. A kisebb pofájú JBC adatai pedig nagyon megbízhatóan lehet támaszkodni). A Heti Válasz deklaráltan konzervatív, tehát politikailag elkötelezett lap, és éppen ezért ügyelnek kínosan arra, hogy a tényeik megbízhatóak legyen. Nem különös, hogy az utóbbi évben egy sor ügy került az ügyészség elé, nyomozati szakaszba, melyek az ő oknyomozó riportjaik tényei alapján pattantak ki? Mellesleg sorra nyerik az ellenük indított személyiségi pereket, éppen a tényeik szilárd volta miatt. A Figyelő pedig inkább liberális, mint konzervatív oldalra húz, bár elismerem, sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a kiegyensúlyozottság etalonjának kikiáltott, valójában undorítóan ballib szócsú HVG. Szóval, jó lenne, ha nem csatlakoznál a falka vitakultúrájához, miszerint előbb a tényeket, hátha esetleg elmegy a kedv az ellenőrzésüktől. Mellesleg a posztban a Hírszerző, a másik közismert ballib szócső linkjei vannak túlsúlyban. Ezt add össze!

Ami kettős mércét illeti, az természetesen kettős, mert két különböző dologról van szó:

1. Gy.F. elkövető hazugságbeszéde nem egy nyomozás ürügyén folytatott lehallgatás során rögzítódött, és került nyilvánosságra, hanem a szocik belső hatalmi harcának gyümölcse. Semmiféle jogi következménye nem lehet, és ne is legyen.

2. Ennek semmi köze az ügyészség által engedélyezett másik lehallgatáshoz, ahol bizonyítékok kerültek ki a nyomozati szervek kezéből magánszemélyek kezébe, akik azt a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére és zsarolására használták. Ennek már inkább lesznek és legyenek jogi következményei. Mellesleg az egésznek ócsó bolsi provokáció szaga van. Pont az a szag, melynek penetrációjáról ez a poszt íródott.

Ha a liberális jogállamban élünk, akkor a jog betartása fontosabb kell, hogy legyen, mint a politikai leszámolás. Nem fontosabb - ez a liberális kettős mérce.

Sheenard írta...

"Ha a liberális jogállamban élünk, akkor a jog betartása fontosabb kell, hogy legyen, mint a politikai leszámolás. Nem fontosabb - ez a liberális kettős mérce."

Igazad van, fontosabb kell legyen, ám ez nem liberális kettős mérce. Ez szimpla kettős mérce, legyen konzervatív vagy liberális. Ne csatlakozz azokhoz - most én kérlek - akik tudatosan szitokszóvá pozicionálták át a "liberális" szót. Nem illő hozzád.

Jog betartása? Kordonbontás? Turul marad? Szerinted ki tartja be arrafelé a jogot? Vagy szerinted konzervatív oldalon nem lesz leszámolás? A "lógni fogtok"-ra emlékezve elég csak az orbáni nyilatkozatokat elolvasni. Nem is burkoltan fenyeget. Nyiltan teszi.

Jövőre tele lesz az ország politikai leszámolásokkal.

Másrészt azt írod: "A Heti Válasz deklaráltan konzervatív, tehát politikailag elkötelezett lap, és éppen ezért ügyelnek kínosan arra, hogy a tényeik megbízhatóak legyen."

Hát az okból nem következik az okozat. A jobboldalnak elég sok baja van a tényekkel a HírTV-től kezdve a MN-en át a Heti Válaszig. (Mondjuk tényleg ez utóbbi még az egész sorból a legkorrektebb. Vakok közt félszemű a király.

De ismétlem: fenti mondatot nem tartalmaz ok-okozati viszonyt.

Elfogultságot meg igen

:P

balfrasz írta...

Sanyi!

Bocs a késedelemért, de elgyerekesedtem tegnap, és nekem, mint neked, a gyerek az első.
Pláne, ha az első gyerek... A másodikról nem is szólva.

Szóval azért inkább liberális közhely a jogállamisággal vagdakozás, mert hiszen az a kissé más, az a rendszerváltó? SzDSz (és az akkor még igen, be köll ezt vallani, liberális Fityisz) a jogállamiság jelszavával fűrészelte a pártállamot éveken keresztül. Manapság pedig ugyanazt teszik pepitában (mármint a jelen SzDsz, nem a Ftyisz, merthogy ők nincsenek cirka nyolc éve a jogalkotás közelében), mint a bolsevikok.

A liberális szót nem kellett szitokszóvá pozicionálni, a folyamat automatikusan vezetett ide kb. a XIX. század közepe óta. Elég lassan ment, de erről nem tehetek. Én csak 2006 óta használom ilyen értelemben.

Ez manapság már - Istennek hála! - nemcsak Alsó Merániában szitokszó, úgy hallom.

Egyáltalán a liberális szó országonként mást jelent, a mi nyelvünk pedig kifejezetten olyan, mint a lakmuszpapír, kimutaja az igazságot-hamisságot: a szabadelvű, ha szó szerint vesszük azt jelentheti: olyan, akinek az elvei szabadok (megvehetők? gyurmaszerűen alakíthatók? valami ilyesmi...) - a gyakorlat így hát csak belesimult a valós jelentésbe... :-)

Én azt szeretném, ha szabadságelvű és nem szabadelvű emberek alakítanának pártot és kormányoznák az országot.

Ha minden jól megy, jövőre tele lesz az ország felderített bűnügyekkel és azok büntetéseivel. De sajnos még tovább is tarthat a köz- és gazdasági élet megtisztítása, és sajnos olyanok fognak tisztogatni, akinek a keze nagy valószínűséggel csak kevésbé mocskosabb, mint a akiktől tisztogatnak. Alsó Merénia legjellemzőbb földrajzi eleme a mocsár. Ezért szeretek itt lakni... :-)

Mivel sem a Hír TV-ről, sem a MN-ről, pláne nem a MH-ról nem beszéltem, arra nem is reagálok. Csak elismétlem: a Heti Válasz bevallottan konzervatív elkötelezettségű lapként kínosan ügyel a tényeire. Az ok és az okozat nyilvánvaló: a még mindig szinte megsemmisítő ballib médiafölényben ez elemi érdekük.

HV megbizhatóságát az ügyészség induló nyomozásai - hogy-hogy nem? - valahogy egyre-másra hitelesítik.

Az a legnagyobb baj, hogy te valamiért rettegsz Viktoromtól, és ez a lekiállapot nem tesz jót az objektivitásnak. Nem tagadom, hogy Viktorom és az ördögi jelző nem okvetlenül állnak kizáró viszonyban egymással, de ő azért olyan fekete ördög, mert a vörös ördögök olyanra föstötték. Sohasem hátrány egy vödör kátrány...

Kende Péter szégyenkötetének nincsen párja a modern magyar politikában, ilyesmit legfeljebb az ötvenes években lehetet tapsztalni.
Kende könyvénél még a kádári Fehér Könyvek is megbízhatóbb, és kevésbé koncepciózus szülemények. Mindekettőt (hogy is ekllen ezt monadni egy többkötetes műnél?) olvastam. Broáf!!!

Sheenard írta...

Oké, meglátjuk, hogy felderített vagy koncepciós ügyek lesznek-e jövőre.

Most ez hit kérdése, jövőre tények lesznek.

A "liberális" kitétel embere válogatja, mit jelent. Nekem a "népnemzeti" gyanús. Egyébiránt a MaNCS-ban volt egy remek cikk a múlt héten. A Jobbikról szólt, egy része arról, hogy ahogy a Fityisz átpozícionálta a "liberális" szót, úgy a Jobbik most megpróbálja átpozícionálni a Fityiszt ide. És a kommunikációja nyersebb, van esélye. Ez a másik mint ellenség felépítése remekül bejött a Fityisznek, sokan benyalták. Sajnos...

Egyvalamit még az előzőekhez: a megsemmisítő ballib médiafölény faszság. Hogy milyen volt, amikor a politika rátelepedett a médiára, ahhoz az 1998-2002-es időszakot ajánlom. Még a rádiókabarét is elkaszálták...

Akkor penge volt az ÉS, azóta nem tud mit kezdeni magával. Olvasgasd azokat a számokat.

Egy Heti válasszal meg üljünk le együtt, és végezzünk szövegelemzést. De szerintem te is rájössz, hol manipulálnak, ha figyelsz. :)

(Egyébként ez a szabadelvű-lakumszpapír dolog, mélymerítés volt a udvariból.)

Sheenard írta...

Az orbános megjegyzésedhez: fütyülök rá, ki mit és miért mond róla. Olvasd a nyilatkozatait. Olvasd, hogyan, milyen módszerrel választja ki embereit, lebegteti őket. Nézd, hogy épül fel a pártja. Olvasd, mit nyilatkoznak (vagy hallgatnak) a Fityisz közgazdászai egy beszéd után. Lásd a vezér kommunikációját és metakommunikációját. És lásd, honnan és hová tart.

Balfrász: nézd végig ezeket. Csak ennyit kérek.

balfrasz írta...

Sanyi,

nehogy azt hidd, hogy hanyagollak, csak a kötelesség elszólított. :-)

Dugod homokba a fejed: nem érdekel, ki mit mond Viktoromról? Kende könyve nem a vezérről szól igazából, hanem a (modern) liberalizmus önleleplezése. Ha egy ideológia ezt megengedi magának, akkor semmivel sem különbb a bolsevikoktól (ezen persze nem csodálkozom, gyökerek, gyökerek). Legalább harminéves az a grafitty, hogy aszongya: "Szavazz a liberálisokra, vagy lelőjük a kutyádat!"
A modern liberalizmusnak semmi köze sincsen mondjuk Voltaire liberalizmusához, a modern liberalizmus ugyanúgy silány részérdekek közvetítő ideológiája, mint az összes többi. Azzal a számottevő különbséggel, hogy színes cukormázzal vonja be magát, az intelligencia, a szekértelem és az erkölcs kizárólagos hordozójaként tetszeleg. Ha nem a liberalizmust választod, akkor hülye vagy és náci. A szabadság elvét hirdető párt hirdethetne ilyen kizárólagosságokat?
A császár új ruhája szabói ők: aki nem látja, milyen fasza eszmék is, melyeket hirdetnek, az gyengeelméjű... Ezzel nagyon sokáig el lehet lébecolni, de mindig jön egy kisgyerek, vagy valaki, aki nem tud a közmegegyezésről, és kimondja az őszintét...
Vagy véletlenül beletrappolnak valakibe, saját hívükbe esetleg, és a bakancstalpak kinyitják az illető szemét. Velem ez utóbbi történt csupán három évvel ezelőtt. Addig én is láttam azt a csodálatos, színes kelmét, mely a császár csupasz segge fölött lengedezett. Szavakban.

Viktor - vezér. Ezt egyetlen pillanatig sem vitatom. A Fityisz alakulásakor Pesten voltunk, és szért nem léptem bele halkan, mert egyrész akkor is marxista voltam, másrészt, mert halottam egy akkori rádióbeszédét, és azt gondoltam, danke, mein Führer, ezt inkább kihagyom.

Azt viszont be kellene látni, hogy egyik alsómerán párt sem demokratikus. Vagy vezér, vagy junta irányítja őket. Ebből a szempontból bármelyiket elutasítani nem érdemes. Vagy van még valami más is az elutasítás-elfogadás aktusának motivációi között.

sheenard írta...

Kende könyve azért nem érdekel, mert legfeljebb Kendéről állít ki bizonyítványt, és egy olyan gondolkodásról, amihez nem találsz 50 ezer + 1 embert Magyarországon.

A modern nacionalizmusnak semmi köze sincsen mondjuk a reformkor nacionalizmusához, a modern nacionalizmus ugyanúgy silány részérdekek közvetítő ideológiája, mint az összes többi. Azzal a számottevő különbséggel, hogy színes cukormázzal vonja be magát, a szív, az összetartozás, az erkölcs kizárólagos hordozójaként tetszeleg. Ha nem a nacionalizmust választod, akkor hülye vagy és liberális. A konzervativizmus elvét hirdető párt hirdethet ilyen kizárólagosságokat.

balfrasz írta...

Azt már régóta tudom, hogy ha az érveid elfogynak, akkor bohóckodni kezdesz, és ilyenkor az ultima ratio számodra, hogy az ellenérveket visszafordítva megpróbálod parodizálásukkal semmissé tenni.

Nálam ez nem működik, Sanyi! Most semmiképpen.

Egyrészt, mert semmi közöm sem a XIX., sem a XXI. századi nacionalizmushoz. Éltem egy országban, ahol a nation fogalma nem kötődött sem génekhez, sem igazán nyelvhez, sem valláshoz - az országban élők közösségéhez kötődött. Aki elfogadta ezt a közösséget, az beletartozott. Lásd "Amerika az amerikaiaké".
Ez a nemzetfogalom nem engedi meg Amerikában, hogy a nemzet egészére káros tendenciák tartósan működhessenek. A modern liberalizmus azonban ezt a fajta nemzetfogalmat sem tűri el. Semmit, ami közösségi.

Másrészt, mert, mint mondtam, a liberalizmus "ugyanúgy silány részérdekek közvetítő ideológiája, mint az összes többi". Hogy megértsd, a nacionalizmus, az újbaloldal, a Fityisz zagyva ideológiai katymasza, a zöldek, a vallási pártocskák gondolkodásmódja etc. "ugyanúgy silány részérdekek közvetítő ideológiái". Nincs különbség.

Harmadrészt, a legszélsőségesebb náci párt sem hülyézett le senkit azért, mert nem őket választotta. Legfeljebb idegenszívűek, eltakarítandók, gyökérteelen kozmopoliták etc. lettek. Egy kivétel lehet, amikor 1994-ben Gyulámékat választotta az istenadta nép, a Fityisz a panelbunkókról és hülye lakótelepi lumpenekrők hablatyolt. Csakhogy akkor a Fityisz még vérliberális pártocska volt.

Csak ellenőrizd, hogyan reagált Németország a Liszaboni Szerződés ratifikálására! Náluk ami Németország-ellenes, az antidemokratikus. Nálunk pont fordítva van: aki az ország módszeres elpusztítása ellen felszólal, automatikusan antidemokratikus jelzőt kap. Hogy is van ez?

Névtelen írta...

Pár pohár bor után, amikor a spiritualitás isteni kvintesszenciája megszállt, fogalmam sincs, miről beszélsz.

Egy biztos. Nem bohóckodom. Amikor olyan méretű lózungokat dobsz kommentként, hogy az árnyékukban a nagy piramisok, mint ágybavizelő gyerekek bújnak el, akkor úgy vélem, hogy a mondataidban egyes szavak kicserélésével rámutathatok a valóság kétarcúságára. Arra, hogy a valóság nem kizárólagos, és minden hit kérdése. Amit te mondasz, a hited mondatja veled, nem a józan ész. Valahol az örök igazságra szomjazó ellenzéki hajlam dobog szíved mélyén, és igazságra szomjazó lelked mondatja azt, amit mondazs - és ezért szeretünk - de a vakság bűnébe esel.

Írod, a modern nemzetfogalom mit enged meg az USÁ-ban. A gond az, hol alsómerániában nem megengedő, hanem kirekesztő. És történelmi tapasztalatainknál fogva mondom, hogy a hatalom tudatában ez igaztalan, sőt gyilkos lesz.

Ez esetben - sajnos - kettőnk közül, nekem nincsenek illúzióim. És te vagy az álmodozó...

balfrasz írta...

"A modern liberalizmusnak semmi köze sincsen mondjuk Voltaire liberalizmusához, a modern liberalizmus ugyanúgy silány részérdekek közvetítő ideológiája, mint az összes többi. Azzal a számottevő különbséggel, hogy színes cukormázzal vonja be magát, az intelligencia, a szekértelem és az erkölcs kizárólagos hordozójaként tetszeleg. Ha nem a liberalizmust választod, akkor hülye vagy és náci. A szabadság elvét hirdető párt hirdethetne ilyen kizárólagosságokat?"

Ezek lennének a hegynyi lózungok? Mert ezeket parodizáltad... Inkább megcáfolni kellene őket!

Tudod, alap érveléstechnikai hiba, hogy mások bűneivel takargatjuk a magunkét.

Tehát:
1. Cáfold meg, hogy a liberálisok nem a fenti módon viselkednek!
2. Válaszolja az idézet kérdésére!

Addig csak bohóckodsz.

Attól, hogy a Fityisz nem demokratikus párt, a többi sem lesz az (vö. MSzP, SzDSz és MDF aktuális belső hatalmi harcok). Ha pedig a többiek azok, akkor a Fityisz is az.
Emiatt aztán attól, hogy a Jobbik náci pártként deklarálja magát, a Fityisz még mindig demokratikus párt marad, ha elfogadjuk demokrata párt definíciónak a többieket. Tehát, ha a Fityisz hatalomra kerül, nem lesz tomboló nácizmus, numerus clausus, hosszú, rövid és közepes kések éjszakáji, Kristallnacht, Dunai rakpart, gettó és deportálások. Demokatikus erszedelahajam lesz. Remélem folytatódik majd a kísérlet a nemzeti kis és középburzsoázia megteremtésére is, amit ti elegánsan csak lopásnak hívtok... :-)

Te csupán félsz Viktoromtól és ezért gyűlölöd. Ennyi.

Én csak szimplán nem szeretem, de nem félek tőle. ha félni kell, jobban félek a gyűjtőpárok szürke eminenciásaitól...

Most két napig gyerekezem, így minimum 48 óráig lehet gondolkodni azon, vajon miért is készült akkor és ott a Tűzvonalban, és miért nem készül most ott?